Reconeixement de les formacions Associació Integratek

Qui pot obtenir el reconeixement?

Tot el professorat d’educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes de centres educatius a Catalunya públics o de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Inclou les persones amb Títol universitari oficial espanyol amb l’anomenat CAP o Màster d’Orientació per a exercir la docència, d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, tant en centres públics com en centres concertats. En cas de qualsevol dubte podeu escriure’ns amb antelació a cursos@integratek.es o gestionar-ho directament amb Departament d’Educació.

Sol·licitud del reconeixement?

La sol·licitud significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, avaluacions i qüestionari de satisfacció.

Puc donar-me de baixa un cop sol·licitat el reconeixement?

Si per causes de força major no es pot iniciar l’activitat, s’haurà de comunicar a cursos@intregratek.es abans que l’activitat comenci.

Com funciona la certificació de la formació?

A la base de dades del Departament d’Educació hi trobareu la certificació de la vostra participació en aquest taller. Es realitzarà per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper. Per obtenir el certificat d’una activitat formativa es requereix l’assistència al 100% de les hores presencials i de totes les activitats telemàtiques i  haver superat tots els mòduls i l’avaluació final. Es pot accedir als certificats de formació mitjançant la pàgina els meus certificats. Podreu consultar el certificat de la formació aproximadament en 30 dies.

Com puc consultar els meus certificats?

Per accedir a la consulta de certificats cal disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Per a més informació sobre l’usuari XTEC es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.