1. Descàrrega i instal·lació de ClaroRead

2. Configuració de la barra d’eines

3. La barra d’eines de ClaroRead

4. Configuració de lectura

5. Lectura de textos

6. Seguiment auditiu i visual

7. Escaneig d’arxius

8. Asisstència en escriptura

9. Guardar textos en àudio

10. Lectura en anglès

11. Instal·lació de veus