Seminaris d’estiu sobre els trastorns d’aprenentatge

 Detecció i intervenció de la discalcúlia

5 de Juliol a Barcelona

Ponent: Josep M. Serra Grabulosa

La discalcúlia, entesa com la dislèxia dels nombres, és un trastorn caracteritzat per la presència de dificultats severes en la comprensió i manipulació dels nombres. Les dades actuals indiquen que té una incidència entre el 5% i el 7%, i que es pot presentar tanta aïllada com amb comorbilidad amb la dislèxia i el TDAH.
Més informació sobre el curs

 Detecció, diagnòstic i intervenció del TDAH

9 de Juliol a Barcelona

Ponent: Cristina Boix Lluch

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), és un trastorn que s’inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviment i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos. Actualment es parla d’una prevalença entre el 5-7% de la població.
Més informació sobre el curs

 Detecció, diagnòstic i intervenció de la dislèxia

10 de Juliol a Barcelona

Ponent: María Garau Rolandi

La dislèxia afecta a un rang de 5 a 17% de la població. És dels trastorns d’aprenentatge mes estudiat, no obstant això, encara hi ha cert desconeixement per part de la població.
 L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer què és la dislèxia, els seus símptomes i com intervenir. Si sabem detectar, sabrem ajudar. Per ajudar no és suficient la intenció, és necessari el coneixement. Per això, donarem un repàs sobre la intervenció amb evidència científica a la dislèxia.
Més informació sobre el curs

 Detecció, diagnòstic i intervenció del TEA

11 de Julio a Barcelona

Ponent: Cristina García López

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) es un trastorn del neurodesenvolupament que implica dificultats en les àrees de la comunicació social recíproca, i la conducta i/o interessos repetitius.

Les darreres dades de prevalença als EEUU situen la prevalença en 1 de cada 59 nens/es, sent 4 vegades més comú que s’expressi en nens que en nenes. A Europa les darreres dades de prevalença se situen entre 1-2%.

Més informació sobre el curs

 El Trastorn específic del llenguatge. “Estrangers en la seva pròpia llengua”

16 de Julio a Barcelona

Ponent: Roser Colomé Roura i Marta Valls Pla

El trastorn específic del llenguatge (TEL) és una limitació significativa del llenguatge que no és deguda a una pèrdua auditiva, dany cerebral, baixa intel·ligència, factors socioambientals o alteracions en el desenvolupament afectiu. Es caracteritza per un retard i un desenvolupament alterat del llenguatge, que persisteix durant el temps i la seva severitat és variable.

Més informació sobre el curs

 ¿Tienes dudas? ¡Contacta con nosotros!

Recuerda que puedes contactar con nosotros llamando al 93.210.70.24, escribiendo a cursos@integratek.es o rellenando nuestro formulario. Te informaremos de todo lo que necesites saber sobre la formación.