Cursos a Barcelona

Escull el curs que més t’interessi i selecciona l’edició del curs que vols assistir.
Que comenci l’aventura!

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament. Les DEA no resulten fàcils de descriure ni tampoc d'operativizar i no ho són ni per a l'investigador, ni per al clínic, ni per a l'educador. El concepte i la definició són molt canviants i van evolucionant contínuament al llarg del temps.

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament. El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn que, en major o menor grau, persisteix al llarg de tota la vida. El TDAH s’inicia a la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviment i  dificultats en el control dels impulsos. Actualment es parla d'una prevalença entre el 5-7% de la població.

Fora d'estoc
70,00

La Neurodidàctica ens permet dissenyar el que fem a les aules per optimitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge sobre la base dels coneixements que aporten la neurociència i altres disciplines com la psicologia evolutiva, la pedagogia i la didàctica.

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament. El trastorn específic del llenguatge (TEL) és una limitació significativa del llenguatge que no és deguda a una pèrdua auditiva, dany cerebral, baixa intel·ligència, factors socioambientals o alteracions en el desenvolupament afectiu.

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament. La intervenció en nens i adolescents per a la millora del comportament i les emocions sempre ha estat una assignatura pendent a l'àrea educativa, centrant com a prioritat l'aprenentatge i les metodologies d'estudi.

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament. La dislèxia afecta a un rang de 5 a 17% de la població. És dels trastorns d'aprenentatge mes estudiat, no obstant això, encara hi ha cert desconeixement per part de la població.
 L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer què és la dislèxia, els seus símptomes i com intervenir.

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament.

70,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament.

100,00

12 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament.

100,00

10 hores de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament.