Cursos a Barcelona

Escull el curs que més t’interessi i selecciona l’edició del curs que vols assistir.
Que comenci l’aventura!

70,00

Les DEA no resulten fàcils de descriure ni tampoc d'operativizar i no ho són ni per a l'investigador, ni per al clínic, ni per a l'educador. El concepte i la definició són molt canviants i van evolucionant contínuament al llarg del temps.

Puntuat amb 4.38 de 5
70,00

La neuroeducació constitueix un enfocament integrador i transdisciplinar que té com a objectiu millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge valent-se de les recerques científiques sobre el cervell. Utilitzant aquesta informació, a través d'un enfocament vivencial, en aquest curs proporcionarem coneixements i orientacions pràctiques perquè qualsevol educador pugui millorar la seva acció pedagògica.

70,00

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) es un trastorn del neurodesenvolupament que implica dificultats en les àrees de la comunicació social recíproca, i la conducta i/o interessos repetitius.

70,00

La recerca de la igualtat i la individualització de l’ensenyament, comporta la necessitat que l’escola reconegui les diferències individuals de l’alumnat i, en funció de la seva diversitat, planifiqui la seva resposta educativa d’acord amb les característiques, possibilitats i capacitats de cada un dels estudiants.

70,00

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn que, en major o menor grau, persisteix al llarg de tota la vida. El TDAH s'inicia a la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l'atenció, hiperactivitat o excés de moviment i impulsividad o dificultats en el control dels impulsos. Actualment es parla d'una prevalença entre el 5-7% de la població.

70,00

La Neurodidàctica ens permet dissenyar el que fem a les aules per optimitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge sobre la base dels coneixements que aporten la neurociència i altres disciplines com la psicologia evolutiva, la pedagogia i la didàctica.

70,00

El trastorn específic del llenguatge (TEL) és una limitació significativa del llenguatge que no és deguda a una pèrdua auditiva, dany cerebral, baixa intel·ligència, factors socioambientals o alteracions en el desenvolupament afectiu.

70,00

La dislèxia afecta a un rang de 5 a 17% de la població. És dels trastorns d'aprenentatge mes estudiat, no obstant això, encara hi ha cert desconeixement per part de la població.
 L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer què és la dislèxia, els seus símptomes i com intervenir.

70,00

La intervenció en nens i adolescents per a la millora del comportament i les emocions sempre ha estat una assignatura pendent a l'àrea educativa, centrant com a prioritat l'aprenentatge i les metodologies d'estudi.

70,00

Rafael Bisquerra, un dels millors experts en intel·ligència emocional, presenta una nova formació divertida, pràctica i molt emocional!