Funcions executives: el cervell del cervell

El lòbul prefrontal és la part del cervell humà que ens distingeix com a espècie. El seu paper és fonamental, ja que permet que les persones puguin desenvolupar les denominades funcions executives, que són una sèrie d’habilitats cognitives que provoquen la presa de decisions complexes d’una manera racional. Aquestes funcions, que com veurem són variades, s’interrelacionen amb l’objectiu de portar a terme accions concretes i poder assolir, d’aquesta manera, determinats objectius personals. Els investigadors han demostrat que es tracta, de fet, d’unes habilitats que contribueixen decisivament a l’èxit acadèmic i vital.

En conseqüència, les funcions executives han estat definides com “el cervell del cervell”. Al cap i a la fi, faciliten la consecució de fites a través de la fixació de propòsits, la planificació i el desenvolupament d’accions, l’autocontrol davant de reaccions instintives, la selecció i supervisió de conductes, la capacitat d’atenció, l’aprenentatge a partir dels errors comesos, l’anàlisi d’escenaris potencials o el control del temps, entre d’altres. Tal com explica el neurocientífic i col·laborador d’Integratek, Jesús C. Guillén, els estudiosos han destacat, entre tot aquest conjunt denominat funcions executives, tres habilitats bàsiques, que són la inhibició, la memòria i la flexibilitat cognitiva.

Les funcions executives es poden treballar d’una manera pedagògica, i encara que es puguin perfeccionar a qualsevol edat, és molt important que es potenciïn ja des del període d’educació infantil. En primer lloc, per exemple, es pot millor la memòria amb exercicis associats a la literatura i la comunicació: llegir i relatar històries comporta la necessitat de recordar, entre d’altres, els elements més importants d’una trama, o el nom i el perfil dels diferents personatges. També la música, per mitjà de l’audició de cançons, i la realització de puzles i jocs de parelles, contribueixen a exercitar la memòria. En el cas de la inhibició, es poden portar a terme activitats que obliguin a mantenir l’atenció focalitzada durant un període de temps perllongat. I, per últim, les activitats que impliquen canvis de rols, un treball de l’empatia i una resolució creativa dels problemes poden contribuir a la flexibilitat cognitiva. El joc és, sens dubte, una de les eines més eficaces per tal de fomentar totes les funcions executives, perquè possibilita l’aprenentatge d’una manera indirecta, és a dir, sense que els implicats se n’adonin.

Entre els progressos que afavoreix un bon desenvolupament de les funcions executives des d’edats primerenques, destaca, sens dubte, la comprensió lectora. El control inhibitori, estretament vinculat a la concentració, la memòria, que permet integrar la informació, i la flexibilitat, que facilita la comprensió del punt de vista, són bàsics per tal de poder entendre qualsevol text d’una certa complexitat.

Encara que la zona anterior del lòbul frontal sigui la que està millor connectada de tot el cervell, cal tenir en compte que és també la que es pot debilitat amb una major facilitat. Factors com la situació anímica de la persona, o fins i tot l’estat físic de salut, afecten la seva activitat. Els estudiosos també han relacionat els dèficits en les funcions executives amb les alternacions del TDAH. En definitiva, ocupar-se de les funcions executives pot tenir resultats beneficiosos per a la salut i el rendiment de les persones.

Si te ha gustado la entrada te interesará:

195,00

Reconocida con 60h de formación permanente del profesorado por el Departament d'Educació. Consulta aquí los requisitos para obtener el reconocimiento. Inscripciones abiertas | Fecha de finalización: 10 de junio de 2020.

195,00

Una formación creada por el Hospital de Sant Joan de Déu y UTAE: Unidad de Trastornos de Aprendizaje Escolar de Sant Joan de Déu. Reconocida con 60h de formación permanente del profesorado por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Consulta aquí los requisitos para obtener el reconocimiento. Curso 100% online Tutoría personalizada: realiza todas las consultas que quieras! Inscripciones abiertas | Fecha de finalización: 15 de junio

Deixa un comentari